#DJVkandidatzapredsednika

#kampanja

 

#djv

#incidentnađermu

 

 

#zajedničkipoduhvat

#državniudar